Spring naar de inhoud

Kwaliteit

Wij werken voortdurend aan verbetering van ons onderwijs. Dit doen we op de volgende manieren:

  • De leerkrachten blijven in ontwikkeling door het volgen van scholing.
  • In ons schooljaarplan stellen we verbeterpunten op , waar we het hele jaar aan werken.
  • Zowel de directeur als de intern begeleider als leerkrachten onderling kijken in de lessen. We bespreken na afloop hoe de les verliep, of het effectief was, of de lesdoelen zijn bereikt, of de leerlingen voldoende betrokken waren en of er tegemoet is gekomen aan de verschillen tussen leerlingen.
  • Afspraken worden geborgd in kwaliteitskaarten.
  • Jaarlijks worden de resultaten van de Citotoetsen geanalyseerd en besproken met het hele team.
  • Door middel van een audit is onze school bekeken op 10 oktober 2022. Uit deze audit kwamen verbeterpunten, waar we aan werken, maar het rapport was voldoende en wat goed is gaan we verder uitbouwen.
  • We meten de kwaliteit ook door het afnemen van tevredenheidspeilingen bij leerlingen, ouders en leerkrachten.
samen uniek