Spring naar de inhoud

Ouderbijdrage

Beste ouder,
Zoals u in de informatiegids van onze school de Linderakkers heeft kunnen lezen hanteert de Linderakkers een vrijwillige ouderbijdrage waarvan diverse zaken worden bekostigd. Hieronder een kleine opsomming van de verschillende uitgaven:
* Schoolreisjes groep 1 t/m 6
* Schoolkamp groep 7 en 8
* Feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen
* Laatste schooldag
* Afscheid groep 8
* Ateliers
* Sport activiteiten
Het bedrag voor schooljaar 2023/2024 is vastgesteld op € 81,- per kind per jaar.
Om de financiële afwikkeling van het ontvangen van de bijdrage te vereenvoudigen vragen wij u om een incasso machtiging zodat wij in 1, 2 of 3 keer de bijdrage kunnen incasseren. U ontvangt hiervoor een formulier van de ouderraad. Het ondertekende formulier kan op school afgegeven worden. Indien u niet kiest voor een automatische incasso verzoeken wij u de bijdrage voor april over te maken naar NL82RABO0318152274 t.n.v. Stichting Derdengelden OBS De Linderakkers o.v.v. de naam van uw kind.
Met vriendelijke groet,
Ouderraad OBS de Linderakkers

samen uniek