Spring naar de inhoud

OBS De Linderakkers

Onze missie is: "Groeien naar de beste versie van jezelf". Aan de hand van de 7 gewoonten van 'The Leader In Me' leren kinderen zichzelf te ontwikkelen en/of relaties met anderen te versterken. Dit doen we omdat we onze leerlingen eigenaar willen laten zijn over hun eigen leerproces.

Aanmelden

U bent van harte welkom bij ons op school voor een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek vertelt de directeur u over de gang van zaken op school, over hoe wij onderwijs vorm geven en hoe wij de samenwerking met u als ouders zien.

Na dit gesprek kunt u het aanmeldformulier invullen en inleveren of (digitaal) toesturen.

We schrijven uw zoon of dochter dan in als leerling van onze school.

Voordat uw kind 4 jaar wordt mag hij of zij een aantal keren komen wennen. De leerkracht van groep 1 en 2 neemt van tevoren telefonisch contact met u op en maakt afspraken. Het gaat dan eerst om een dagdeel.

Na de vierde verjaardag van uw kind mag hij of zij de hele dag naar school.

samen uniek