Spring naar de inhoud

Procedure aanmelding

OBS De Linderakkers is een school voor openbaar onderwijs. Dit houdt in dat wij openstaan voor alle leerlingen.

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsbezoek. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur. Zij zal u vertellen hoe wij werken op school en u kunt bij haar terecht met uw vragen. We adviseren om een afspraak te maken onder schooltijd (tussen 8:30 uur en 14:00 uur), zodat u de school “in bedrijf” kunt zien en de sfeer kunt proeven. Natuurlijk is ook uw zoon of dochter van harte welkom bij dit gesprek.

Daarnaast zullen twee leerlingen u een rondleiding geven door de school. Zij kunnen het beste vertellen hoe het is om op De Linderakkers naar school te gaan. Dit hoort bij onze werkwijze “The Leader in Me”, waarbij we o.a. kinderen zelfredzaamheid en ondernemerschap willen bijbrengen. De leerlingen die u rondleiden hebben op deze functie gesolliciteerd en de rondleidingen zijn voorbereid. U kunt ook met uw vragen bij hen terecht.

Na afloop van uw bezoek ontvangt u van ons een aanmeldformulier. We hebben voor onze administratie en voor het bieden van passend onderwijs aan uw kind gegevens nodig. De gegevens die wij ontvangen worden verwerkt conform de privacywetgeving. Hoe wij hiermee omgaan kunt u lezen in ons privacyreglement op de website van Stichting OPO Borger-Odoorn.

Wanneer u kiest voor onze school ontvangen we het aanmeldformulier graag volledig ingevuld en ondertekend retour.
U kunt uw kind aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en aan de school te retourneren. Let u er op dat het BSN is ingevuld en dat beide ouders het formulier hebben ondertekend. U kunt het formulier ook downloaden via deze website.

In de periode voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht contact met u op voor het maken van afspraken om te komen wennen.

samen uniek