Spring naar de inhoud

Onze school, onze missie en visie

De missie van de stichting Openbaar Primair Onderwijs in Borger Odoorn is:

Samen Uniek!

OBS De Linderakkers geeft als school van deze stichting vorm aan het uniek zijn met de missie:

Groeien naar de beste versie van jezelf.

We beschrijven onze onderwijsvisie als volgt:

Onderwijs
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We werken steeds aan het verbeteren van ons onderwijs, zodat we het beste uit onze leerlingen halen. Ons onderwijs is gericht op de basisvaardigheden met heldere lesdoelen, waarbij we ons ook richten op de toekomst en wat vroeger was, de wereld om ons heen en goed burgerschap. We bieden ons onderwijs aan op een uitdagende manier, zodat onze leerlingen betrokken zijn bij de lesstof. We houden in ons onderwijs rekening met verschillen tussen leerlingen, waarbij we eerlijk aangeven wat onze grenzen zijn in wat we kunnen. Iedereen die zich thuis voelt bij ons op school is van harte welkom.

Veiligheid
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Dit doen we door het bieden van een gezellige sfeer, persoonlijke aandacht en een duidelijke structuur. Wij zien ouders als partners, waarbij we samen werken aan het beste voor hun kind. We vinden ook de mening van onze leerlingen belangrijk en willen ook naar hun mening luisteren. Verschil van mening mag er zijn , maar in gesprekken hebben altijd we respect voor elkaar.
We werken met The leader in me. We helpen onze leerlingen bij ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. We leren onze leerlingen om effectief te communiceren, beter samen te werken met anderen, zelfredzaam en ondernemend te zijn.

Gewoonte 1: Wees proactief – Je maakt je eigen keuzes
Hoewel we niet kunnen bepalen wat er allemaal op ons afkomt, kunnen we wel kiezen hoe we daarmee omgaan. Als iets fout dreigt te gaan, kun je daar zelf ook iets aan doen. we leren onze leerlingen om initiatief te nemen en keuzes te maken. Door ze hun eigen verantwoordelijkheid te geven, krijgen ze steeds meer regie over hun eigen leven.

Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen – Maak een plan
We vinden het belangrijk dat leerlingen leren om niet zomaar ergens aan te beginnen, maar eerst doelen te stellen. We leren ze dat ze een stappenplan kunnen bedenken voor het bereiken van dat doel. Hierdoor wordt het nut van leren duidelijk voor leerlingen, leren ze gestructureerd werken en zelfstandiger te worden.

Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst – Eerst werken, dan spelen
Om ervoor te zorgen dat je belangrijke dingen ook daadwerkelijk doet, moet je ze plannen. Deze gewoonte is belangrijk om te leren. Net als de mind-set die erbij hoort: omarm dat jij de regie hebt op de dag in plaats van andersom. Een duidelijke dag- en weekplanning geeft rust; het brein houdt van regelmaat.

Gewoonte 4: Denk win-win – Zoeken naar voordeel voor iedereen
Kinderen en tieners kunnen hier veel aan hebben. Als je een ruzie of een verschil van mening hebt, leren we onze leerlingen om te zoeken naar een oplossing die voor alle partijen goed is. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het voorkomen of oplossen van pestgedrag.

Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden – Luister voordat je praat
Praten met of praten tegen elkaar, dat is het verschil. Empathisch leren luisteren helpt en is ontzettend belangrijk voor goede relaties met anderen.

Gewoonte 6: Synergie – Samen is beter
Synergie draait om samenwerken: hoe je samen tot de beste oplossing komt. We leren onze leerlingen om de goede dingen van een ander te zien en te gebruiken. Als je het standpunt van de ander echt probeert te begrijpen en je eigen standpunt los kunt laten, dan ontstaat er ruimte voor nieuwe – en betere! – oplossingen.

Gewoonte 7: Houd de zaag scherp – Evenwicht voelt het best
We leren onze leerlingen om goed voor zichzelf te zorgen. Hobby’s, spelen, sporten, even helemaal niets doen…. je hebt het nodig om bij te tanken. We leren leerlingen hoe ze goed voor hun lichaam moeten zorgen en dat je grenzen mag aangeven. We dagen ze uit om creatief te zijn en we helpen ze om hun weg te vinden in relaties met anderen.

Als team hanteren we ook deze zeven gewoonten. We zijn hierin een voorbeeld voor onze leerlingen. We werken we voortdurend aan het verbeteren van onze professionaliteit. Binnen ons team zetten we onze talenten in.

samen uniek