Spring naar de inhoud

Veiligheid

We hebben een veiligheidsplan dat ieder jaar wordt bijgewerkt. Bij het opstellen van een veiligheidsplan hebben we gekeken naar aspecten die onder fysieke- en sociale veiligheid gerangschikt kunnen worden. We vinden het erg belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat.

Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen.

Wij denken bij veiligheid niet alleen aan onze leerlingen, maar zijn van mening dat alle bij de schoolorganisatie betrokkenen, zich veilig moeten voelen. Dit geldt dus voor het team, onderwijsondersteunend personeel en ouders/verzorgers.

Naast het veiligheidsplan hanteren we een ontruimingsplan. De ontruiming wordt minimaal 1x per jaar geoefend.

Onze school heeft twee geschoolde BHV-ers: Marieke Nijenhuis en Rieta Sloots.

samen uniek